Inhoud
Het Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift heeft tot doel militair-geneeskundige, wetenschappelijke informatie te verstrekken en discussie mogelijk te maken op het gebied van de militaire, preventieve, curatieve en postventieve geneeskunde, waaronder de militaire tandheelkunde, de militaire pharma, de militaire keuring en het militair geneeskundig management, zomede alle aanverwante militair-geneeskundige en parageneeskundige vakgebieden. Het verschaft de directeur van het militair geneeskundig facilitair bedrijf en de inspecteurs van de geneeskundige diensten der krijgsmachtdelen een orgaan voor het geven van voorlichting in het kader van de taakstelling van de directie en inspecties, en het is een forum voor discussies over de vorenbedoelde gebieden. Verheugend is dat een groot aantal artikelen afkomstig is van reserve-officieren met groot verlof, die via dit medium blijk geven van hun belangstelling voor de militair geneeskundige dienst. Het Nederlands Militair Geenskundig Tijdschrift is aangesloten bij de European Military Press Association.


Tarieven per 1 januari 2010
Formaat: 1/1 pagina 210 x 297 mm (bladspiegel) • 180 x 265 mm (zetspiegel) Formaat 1/2 pagina (180 x 147)

Advertentieformaten en -prijzen per plaatsing, excl. BTW:

1/1 full colour - 1 x € 1.550,- • 3 x € 1.400,- • 6 x € 1250,-

1/2 full colour - 1 x € 1.090,- • 3 x € 980,- • 6 x € 880,-

Tarieven meehechters en/of bijsluiters op aanvraag.
Zetkosten 1/1 pagina: € 130,-
Zetkosten 1/2 pagina :€ 85,-

Advertenties: Frank van Gils - Tel. 06 53 888 266 - frank.van.gils@planet.nl

Advertentiemateriaal
Digitale documenten in bij voorkeur in certified pdf formaat.
Documenten per e-mail: leeuwenbergh@planet.nl
Of anders per cd-rom per post: postbus 139 – 2170 AC Sassenheim
Verdere bijzonderheden

Frequentie: 6 x per jaar
Verschijningsdatum: januari - maart - mei - juli - september - november
Sluitingsdatum: 4 weken voor verschijnen
Oplage: 12.000 exemplaren

Contactgegevens
Uitgave van: Ministerie van Defensie, onder verantwoordelijkheid van de Directeur Militaire Gezondheidszorg
Abonnementen: Postbus 20701 - 2500 ES Den Haag - Telefoon: 070-318 71 59
Advertentie-exploitatie: Publiciteitsbureau Leeuwenbergh BV, Hoofdstraat 172, 2171 BM Sassenheim, E-mail: leeuwenbergh@planet.nl, Tel. 0252-22 75 05 Contactpersoon advertenties: Frank van Gils, Telefoon: 06-53 888 266 E-mail: frank.van.gils@planet.nl

 Copyright © 2007 Publiciteitsbureau Leeuwenbergh BV, Postbus 139, 2171 AC Sassenheim, T 0252-22 75 05, E leeuwenbergh@planet.nl