Inhoud
Het blad 'Lekko International' verschijnt om de maand en bevat zeer veel informatie over sleepvaart en berging, alsmede offshore voor zover betrekking hebbend tot beide eerder genoemde groepen, in de Engelse taal.

Dit betreft informatie over nieuwbouw (technische beschrijvingen), aan- en verkoop, historische informatie met betrekking tot bedrijven werkzaam in sleepvaart en berging, beschrijving van de geschiedenis van scheepswerven, etc.

Er wordt gerapporteerd over zee- en havensleepvaart, sleepvaart op de binnenwateren, duwvaart, etc. Dit betreft niet alleen Nederland en België, maar er worden artikelen vanuit de gehele wereld over dit onderwerp toegeleverd. Materiaal wordt zowel toegeleverd uit de hoek van de historici als vanuit het bedrijfsleven. Het tweemaandelijks tijdschrift Lekko International is dus georiënteerd op het wereldwijde sleepvaart- en bergings gebeuren.


Tarieven per 1 januari 2018
Advertentieformaten en -prijzen per plaatsing, excl. BTW:

1/1 - Full-colour: 1 x 1.525,- 3 x 1.420,- 6 x 1.325,-

1/2 - Full-colour: 1 x 920,- 3 x 845,- 6 x 795,-

1/4 - Full-colour: 1 x 520,- 3 x 495,- 6 x 445,-

Aanvullend: Achterpagina: 20% toeslag
Plaatsing: Vaste plaatsen kunnen niet worden gegarandeerd, met wensen zal echter zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Advertenties: Frank van Gils
Tel. 06-53 888 266, E-mail: frank.van.gils@planet.nl


Technische gegevens
Titel: Lekko
Drukprocéde: offset
Maximaal Raster: 60 l/cm
Bladspiegel: 210 x 297 mm
Zetspiegel: 185 x 278 mm

Advertentiemateriaal
Digitale documenten in C-PDF of tif-bestanden
Per e-mail: frank.van.gils@planet.nl


Verdere bijzonderheden
Kosten veroorzaakt door aanleveren van niet gereed advertentiemateriaal zullen worden doorberekend tegen kostprijs.
Advertentie-ontwerp: Kan door ons tegen redelijke kosten worden verzorgd.
Frequentie: 6 x per jaar
Sluitingsdatum: 4 weken voor verschijnen


Verspreiding
Organisaties en personen en instellingen met belangstelling voor sleepvaart en berging in de ruimste zin des woords alsmede bedrijven werkzaam in deze sectoren en de offshore.


Contact gegevens
Uitgegeven door: Stichting Lekko Foundation
Abonnementen: Hooiland 35, 9205 ED Drachten, The Netherlands
E-mail: subscribe@lekko.org, Website: www.lekko.org

Advertentie-exploitatie
Publiciteitsbureau Leeuwenbergh
Postbus 139, 2170 AC Sassenheim

Frank van Gils - Tel. 06-53 888 266
E-mail: frank.van.gils@planet.nl

Betaling advertenties
Publiciteitsbureau Leeuwenbergh
Bank: NL98 RABO 0357 2062 23  Contents
Lekko International appears bi-monthly packed with information about the world-wide tug scene, in the English language. Reports on recent and historic tugs, salvage vessels, salvage cases, tows, etc.

Reports about newbuildings (technical specifications), a sales and renamings section, reports on local towage activities. Company histories, shipyard histories, fleet-lists, etc. Lekko International publishes about deepsea salvage and towage, harbour towage, inland waterways, offshore supplyvessels (involved in the towage and/or salvage industry) on a worldwide basis.


Rates per January 2018
Advertisements sizes and rates excluding VAT as per 1 Januari 2018:

1/1 - Full-colour: 1 x 1.525,- 3 x 1.420,- 6 x 1.325,-

1/2 - Full-colour: 1 x 920,- 3 x 845,- 6 x 795,-

1/4 - Full-colour: 1 x 520,- 3 x 495,- 6 x 445,-

Backcover: 20% extra on all rates
Payment: in euro's unless otherwise arragned
Specific page: we cannot guarantee advertisements to be
inserted on any specific page, although special requests will
receive extra attention.

Advertising: Frank van Gils
Tel. 00-31-653 888 266, E-mail frank.van.gils@planet.nl

Technical information
Printing: offset
Screen: 60 lines/cm
Print size: 210 mm wide x 297 mm height
Type area: 185 mm wide x 278 mm heigth

Advertising material
Digital documents - Certified PDF
E-mail: leeuwenbergh@planet.nl
Consult Frank van Gils for specifications

Technical costs
Advertising material not ready for the printer will be prepared by us at nominal costs which will have to be paid on top of the advertisment rate.
Advertising design: can be arranged with Lekko’s DTP office at reanoable cost.
Publication frequency: 6 times a year
Publication date: every second month, the fourth week
Closing date: 4 weeks before publishing date


Distribution
World-wide to persons and companies interested in, or involved in, towage, salvage and offshore operations.


Contact
Published by: Stichting Lekko Foundation
For subscriptions contact: Hooiland 35, 9205 ED Drachten, The Netherlands
E-mail: subscribe@lekko.org, Website: www.lekko.org

Advertising
Publiciteitsbureau Leeuwenbergh
P.O. Box 139, 2170 AC Sassenheim, The Netherlands

Advertising: Frank van Gils
Tel. 00-31-653 888 266, E-mail: frank.van.gils@planet.nl

Bank information
Publiciteitsbureau Leeuwenbergh
IBAN-number: NL98 RABO 0357 2062 23
Swift-address: RABO NL 2U

 

Copyright © 2007 Publiciteitsbureau Leeuwenbergh BV, Postbus 139, 2171 AC Sassenheim, T 0252-22 75 05, E leeuwenbergh@planet.nl